Thursday, April 7, 2016

Artūrus rex fore volēbat.

Text
Arturus iuvenis in Britanniā erat. Artūrus rex fore volēbat. ōlim Arturus saxum vīdit, in quō gladius erat. “cūr est gladius in saxō?” inquit Arturus. in saxō verba erant. “sī gladium ē saxō removēbis, rex eris.” Arturus laetus erat et putābat sē rēgem fore. Artūrus gladium cēpit, sed gladium removēre nōn potēbat. Arturus cōnsilium cēpit: “fortasse fortior esse dēbēbō.” inquit Arturus. Artūtus ad gymnasium iit et multa pondera sūmpsit et posuit. mox mūsculōs magnōs habēbat. iterum Arturus ad saxum iit. Arturus laetus sēcum inquit, “sī gladium ē saxō removēbō, rex erō.” Artūrus gladium cēpit, iam gladium removēre nōn potēbat! Arturus īrātus erat et saxum pede pulsāvit. “Aaha!” inquit Arturus, quod pēs eum dolēbat. “hoc saxum magicum est. fortasse ad magum Merlīnum īre dēbēbō.” Artūrus ad castellum Merlīnī iit et iānuam pulsāvit. “Merlīne! Merlīne!” Merlīnus iānuam aperuit et inquit, “quis es? quid vīs?” Arturus inquit, “sum ego, Arturus, rex futūrus omnis Britanniae. sī mē adiuvābis, tū dīves et nōtus eris.” Merlīnus inquit, “bene, bene, veniam.” Merlīnus baculum cēpit et petasum cum apice indūsit. Merlīnus et Arturus ad saxum iērunt. in saxō verba erant, “sī gladium ē saxō removēbis, rex eris… sed sī magus tē adiuvābit, tū rāna eris.” “rīdiculum! quid est? unde haec verba nova vēnērunt?” Arturus īrātissimus erat et iterum saxum pede alterō pulsāvit. nunc duōs pedēs eum dolēbant. Artūrus tabernam vīdit, nōmine “Lacus.” Arturus ad tabernam iit, quod bibere volēbat. magus Merlīnus domum iit. Artūrus multum vīnum bibēbat. fēmina, nōmine Alfreda, in tabernā crustulum faciēbat. Arturus ēbrius crustulum vīdit et volēbat. “fēmina! dā mihi crustulum! ego rex omnis Britanniae erō, et sī mihi crustulum dabis, tū rēgīna mea eris!” Alfreda Arturum spectāvit et putābat eum ēbrium esse (quod erat.). “hoc est taberna, iuvenis- sī ego tibi crustulum dabō, tū mihi pecūniam dare dēbēbis.” Arturus Alfredae pecūniās dedit et crustulum cōnsūmēbat. “nunc,” putāvit Alfreda, “crustulum alterum facere dēbēbō. sed cultrum nōn habeō. quōmodo māla concīdere poterō?” per fenestram Alfreda saxum cum gladiō vīdit. “gladius est magnus culter- bene est.” inquit Alfreda et forās iit. in saxō verba erant. “sī gladium ē saxō removēbis, rēgīna eris.” “Bene est, saxum, sed rē vērā tantum cultrum volō.” in saxō verba erant. “gladius melior erit quam culter! tibi dabō, sī gladium ē mē removēbis. gladius mē dolet. :(” Alfreda gladium cēpit, sed subitō cavum minimum in saxō cōnspexit, cum litterīs “XXV.” Alfreda pecūniam in cavum posuit, et subitō gladius laxus erat! Alfreda gladium cēpit et in tabernam tulit. saxum disappāruit.
rēgīna Britannia māla concīdit et crustulum fēcit. Arturus dormīvit. multōs annōs posteā, fortasse fēmina Lacī Arturo gladium dabit, sī nōn tam stultus erit.

Info & extras under the cutIntended purpose: reading

Target Structures: general exposure to future tense of the 1st & 2nd conjugations and of sum, and to a lesser extent to the future tense of capio.


NLE Level: II / III - ft. more vivid conditions (indicative), complementary infinitives, a few removable indirect statements


Word count: 429 (336 word version linked below)


Unique Word List: Aaha, ad, adiuvābis, adiuvābit, Alfreda, Alfredae, alterō, alterum, annōs, aperuit, apice, Arturo, Arturum, Arturus, Artūrus, Artūtus, baculum, bene, bibēbat, bibere, Britannia, Britanniā, Britanniae, castellum, cavum, cēpit, concīdere, concīdit, cōnsilium, cōnspexit, cōnsūmēbat, crustulum, culter, cultrum, cum, cūr, dā, dabis, dabit, dabō, dare, dēbēbis, dēbēbō, dedit, disappāruit, dīves, dolēbat, dolēbant, domum, dormīvit, duōs, ē, ēbrium, ēbrius, ego, erant, erat, eris, erit, erō, es, esse, est, et, eum, facere, faciēbat, fēcit, fēmina, fenestram, forās, fore, fortasse, fortior, futūrus, gladiō, gladium, gladius, gymnāsium, habēbat, habeō, haec, hoc, iam, iānuam, iērunt, iit, in, indūsit, inquit, īrātissimus, īrātus, īre, iterum, iuvenis, Lacī, Lacus, laetus, laxus, litterīs, magicum, magnōs, magnus, magum, magus, māla, mē, mea, melior, Merlīne, Merlīnī, Merlīnum, Merlīnus, mihi, minimum, mox, multa, multōs, multum, mūsculōs, nōmine, nōn, nōtus, nova, nunc, ōlim, omnis, pecūniam, pecūniās, pede, pedēs, per, pēs, petasum, pondera, posteā, posuit, potēbat, poterō, pulsāvit, putābat, putāvit, quam, quid, quis, quō, quod, quōmodo, rāna, rē, rēgem, rēgīna, removēbis, removēbō, removēre, rex, rīdiculum, saxō, saxum, sē, sēcum, sed, sī, spectāvit, stultus, subitō, sum, sūmpsit, taberna, tabernā, tabernam, tam, tantum, tē, tibi, tū, tulit, unde, vēnērunt, veniam, vērā, verba, vīdit, vīnum, vīs, volēbat, volō, XXVUnique Lemmata excluding proper nouns: Aaha, ad, adiuvābis, adiuvō, alter, annus, aperiō, apex, baculum, bene, bibō, capiō, castellum, cavum, concīdere, cōnsilium, cōnspiciō, cōnsūmō, crustulum, culter, cum, cūr, dēbeō, disappāreō, dīvis, dō, doleō, domus, dormiō, duō, ē / ex, ēbrius, ego, eō, et, faciō, fēmina, fenestra, ferō, forās, fortasse, fortis, gladius, gymnāsium, habeō, hic, iam, iānua, in, induō, inquam, īrātus, iterum, iuvenis, lacus, laetus, laxus, littera, magicus, magnus, magus, mālum, melior, meus, minimus, mox, multus, mūsculus, nōmen, nōn, nōtus, novum, nunc, ōlim, omnis, pecūnia, per, pēs, petasus, pondus, ponō, posteā, possum, pulsō, putō, qui, quid, quis, quod, quōmodo, rāna, rēs, rēgīna, removeō, rex, rīdiculus, saxum, sē, sed, sī, spectō, stultus, subitō, sum, sumō, taberna, tam, tantum, tū, unde, veniō, vērum, verbum, videō, vīnum, volō

Extras: Here is a shorter (336 words), somewhat simplified version (still level II/III) with a glossary.

Here is a Kahoot! quiz based on that shorter text.


No comments:

Post a Comment