Tuesday, April 19, 2016

de viro forte

Author: Chris B.
Written to go with chapter 8 of purple Jenney's Latin

Text

In campō longō ōlim rēgnum magnum erat. In rēgnō rēgīna cum virō et fīliā habitābat. Trāns campum in alterā patriā inimīcī ferī habitābant. Interim contrā fortūnam rēgīnae, inimīcī bellum parābant. Inimīcī equīs magnīs in rēgnum veniēbant. Nunc rēgīna misera erat.

Rēgīna virīs, fēminīs, et līberīs rēgnī verba dīcēbat: “Vōs vocō, quod iam et ante inimīcī ad terram nostram veniunt! Multīs tēlīs ferōs superābimus! Sed, ante bellum, exspectō patrōnum!”

Tunc, ē caelō lātō, vir fortis appropinquābat. Vir rēgīnae dīcit, “Patrōnus erō! Cūr vōs estis miserī? Ego vōs servābō!”

iam inimīcī rēgnum nōn occupābant. Vir et mīlitēs eōs superābant.

Info & extras under the cut.Intended purpose: reading

Target structures: Imperfect Tense, Future Tense, Adjective Agreement

NLE Level: I

Word Count: 97

Unique Word List: ad, alterā, ante, appropinquābat, bellum, caelō, campō, campum, contrā, cum, cūr, dīcēbat, dīcit, ego, eōs, equīs, erat, erō, estis, et, ē, exspectō, fēminīs, ferī, ferōs, filiā, fortis, fortūnam, habitābant, habitābat, iam, in, inimīcī, interim, lātō, līberīs, longō, magnīs, magnum, mīlitēs, misera, miserī, multīs, nōn, nostram, nunc, occupābant, ōlim, parābant, patriā, patrōnum, patrōnus, quod, rēgīna, rēgīnae, rēgnī, rēgnō, rēgnum, sed, servābō, superābant, superābimus, tēlīs, terram, trāns, tunc, verba, vir, virō, vīrīs, vocō, veniēbant, veniunt, vōs

Unique Lemmata: ad, alter, ante, appropinquō, bellum, caelum, campus, contrā, cum, cūr, dīcō, ē, ego, equus, et, exspectō, fēmina, ferus, fīlia, fortis, fortūna, habitō, iam, in, inimīcus, interim, is, lātus, līber, longus, magnus, mīles, miser, multus, nōn, noster, nunc, occupō, ōlim, parō, patria, patrōnus, quod, rēgīna, regnum, sed, servō, sum, superō, tēlum, terra, trāns, tunc, veniō, verbum, vir, vocō, vōs

No comments:

Post a Comment